Det finns andra metoder än elchocker


”ALL elchocksbehandling bör stoppas – oavsett. Psykofarmaka ”fungerar” såtillvida att den tar bort symptomen på det som är ”fel”. Tyvärr är många gånger biverkningarna svåra, och ger ofta apati och ”zombieliknande” tillstånd istället. Läkare, i synnerhet psykiatriker, verkar vara emot förändringar, för det är ju alltför lätt att droga ner resp chockbehandla bort det icke önskvärda. Det FINNS andra metoder! man måste inte alls ge mediciner etc. Det FINNS alternativ, men troligen är detta för omständligt och ”jobbigt” att använda… Jag har sett alltför många exempel på medicinering som ger oönskade biverkningar och på nära håll en total minnesförlust av ett helt liv pga ECT… Hon blev INTE ordentligt informerad innan – uppenbarligen! STOPPA ALLA ECT behandlingar!!! Denna sida är otroligt viktigt och Tack för att du tar upp det! Modigt och mycket bra gjort. Tack! Helén Sjögren”