Det finns humanare former


Det är hög tid att sluta med samma barbariska metoder som används för bland annat tortyr och kalla det för behandling under täckmantel av auktoritär Psykiatri.

Det finns humanare former för att behandla människor med själsliga problem än att bränna bort dem. Resultaten talar för sig själv. Om inte så på lång sikt.