ECT är hjärntvätt i sin mest brutala och enkla form


I klartext så vill jag påstå att ECT (Elchocker) är en Tortyrmetod.

Syftet är helt klart inte att hjälpa någon, utan istället att sätta denne i ett hjälplöst tillstånd.

Kvasi vetenskapen Psykiatri har inte ett enda belägg för att detta verkligen är en metod som fungerar, utan strävar enbart efter att kontrollera och lugna sina offer.

ECT är hjärntvätt i sin mest brutala och enkla form.

Hur kan detta få fortsätta i dagens moderna samhälle ?

De beslutsfattande politikerna kan inte skylla på att ”de inget visste” – det krävs inga omfattande kunskaper eller långa studier för att förstå att om man skickar ström genom hjärnan så skadas den. Det är ganska elementärt.

Men Psykiatrin gör allt för att deras arbete skall uppfattas som högst avancerat och
vetenskapligt, inget för de okunniga att lägga sig i…. Det är en del av skådespelet.

Nej, in med lite vanligt sunt förnuft och STOPPA ECT behandlingarna OMEDELBART !