ECT är inget annat än övervåld


ECT är inget annat än övervåld och misshandel. Det är omänskligt att det inte är förbjudet och att de som utför ECT inte döms och straffas. Sverige måste vakna upp och kräva lagstiftning emot all sådan verksamhet.

Att psykiatrin på detta sätt våldför sig på samhällets svagaste är dessutom moraliskt oförsvarbart.

Varje land som tillåter tortyr på detta sätt bryter mot FNs mänskliga rättigheter.