ECT är ren o skär tortyr


ECT är ren o skär Tortyr. Otroligt att politikerna blundar för uppenbara kränkningar av mänskliga rättigheter som pågår inom Psykiatrin. Dessa politiker måste konfrontera Psykiatrin och inte ge sitt tysta medgivande till dessa skändligheter som sker dagligen på människors sinnen. De är kriminellt att låta tortyren fortsätta inom Psykiatrin. Förpassa Psykiatrin till historiens sophög och låt mer humana metoder komma fram som Verkligen Hjälper Människor!