Professor John Read: ”ECT är en elektrisk lobotomi”


Det finns inga bevis på att ECT fungerar efter behandlingens slut. Den räddar inte liv… Det finns inte en enda undersökning som visar att den räddar liv. De bara tror att om de säger det tillräckligt många gånger, så blir det sant.”
Professor John Read och R Breggin, leg läkare, psykiatriker, författare.

Intervju med professor John Read från University of East London, författare till fyra artiklar om ECT som har faktagranskats och publicerats i vetenskapliga tidskrifter.

Citat från en annan film

Se dessa citat från en annan film med professor John Read, University of East London, och den Peter R. Breggin, leg läkare, psykiatriker och författare.

Hjärnskada och placebo

Som ni vet känner sig människor bättre efter ECT på grund av den mindre hjärnskadan, men också på grund av placebo-effekten. Det blir en mycket kraftig placebo-effekt när man känner sig desperat och läkare i vita rockar ger en mycket uppmärksamhet och förbereder en för denna procedur… Man vill tro att det kommer att fungera, de säger att det kommer att fungera, så man tror att det har fått en att må bättre…”

Patientens förnekelse av skadorna

Vid alla former av hjärnskador är den skadade personens tendens, att förneka skadan. Det kan komma från den psykologiska funktion som vi kallar förnekelse; vem vill erkänna att de inte kan lära sig lika bra som de brukar, att de känslomässigt är ytligare. Den andra aspekten är att elektroderna, åtminstone en av dem, alltid är på frontalloben, och när man skadar frontalloben i högre grad eller inte ens så mycket, förlorar man sin klarsynthet, förlorar man sin självkännedom, det tar udden av allt. Det här är en form av lobotomi, det är en elektrisk lobotomi.”

Inga bevis att ECT fungerar

Det finns inga bevis på att ECT fungerar efter behandlingens slut. Den räddar inte liv… Det finns inte en enda undersökning som visar att den räddar liv. De bara tror att om de säger det tillräckligt många gånger, så blir det sant.”

Dåliga undersökningar av ECT

Det har endast gjorts fem meta-analyser*, de flesta av dem före 1991 och en förra året… De är så förfärligt vinklade… De är alla mycket, mycket dåliga. De börjar med antagandet att ECT fungerar och sedan gör de sitt allra yttersta för att passa in dessa väldigt dåliga studier från 1980 i sin förutfattade mening… I ett verkligt medicinskt ämne skulle dessa saker aldrig ha publicerats.”

*Metaanalys: En studie av vetenskapliga publikationer om en viss fråga. Syftet är att ta reda på var vetenskapen står för tillfället, vilka slutsatser som har högst bevisvärde, översättarens anmärkning.

Det har inte funnits en ordentlig undersökning av ECT sedan 1985… En eller två av dessa mycket dåliga undersökningar visar på en liten, temporärt höjd sinnesstämning för omkring en tredjedel av patienterna… Det är den sorts tillfälliga eufori man får vid en mindre hjärnskada… ”

Uppföljningen är så, så dålig. ECT-läkarna har gjort intet av uppföljningen – de vill inte veta och registrerar inte hur många de gör.”

Läs mer: