Vad är ECT-behandlingens historia?


Varning! Filmen som psykiatrin inte vill att du skall se: Sanningen om ECT

Uppfann elchocksbehandlingen på ett grisslakteri

”Jag gick till slakteriet för att få se denna så kallade ’elektriska slakt’ med egna ögon. Stora metalltänger var fästade vid slaktsvinens tinningar och kopplade till ett eluttag (125 volt). Så fort svinen kom i kontakt med tängerna förlorade de medvetandet och stelnade till. Efter ett par sekunder började de skaka av kramper på samma sätt som våra försökshundar gör. Under denna medvetslöshet (epileptiskt koma) kunde slaktaren sticka och åderlåta dem utan svårighet.” Ugo Cerletti, psykiater, beskriver 1954 hur han uppfann elchocksbehandlingen.

Oblodigare ersättning av lobotomin för personalens skull

Känd amerikansk läkare om ursprunget till elchocksbehandlingarna:

”Det var 1938 som de två italienska psykiatrikerna Bini och Cerletti besökte ett slakthus i Rom och såg hur grisar bedövades med elström genom hjärnan genom att två elektroder hölls mot deras huvuden. Grisarna föll i hop medvetslösa i svåra epileptiska krampanfall och blev sedan lugna och att slaktarna kunde ta hand om dem utan att de gjorde motstånd. Psykiatrikerna prövade sedan denna metod på besvärliga och stökiga patienter på sitt mentalsjukhus och fann att patienterna efter krampanfallet och en kortare medvetslöshet var betydligt lättare att ta hand för personalen. ECT kom alltså inte till för patientens skull utan för personalens. Att metoden skulle bota patienter från sin sjukdom var alltså inte alls meningen med ECT från början. Det är ett senare påhitt av psykiatrikerna för att kunna försvara att metoden användes. Ursprungsmännen bakom ECT, Bini och Cerletti har aldrig vid ett enda tillfälle hävdat att ECT skulle kunna bota några sjukdomar utan endast var en metod att få de våldsammaste och stökigaste patienterna mer lätthanterliga. Man hoppades att ECT skulle kunna ersätta lobotomi som var en omständigare och blodigare metod där patientens hjärna skars sönder med skalpell. ECT var både enklare, snabbare och billigare och gav samma resultat: en snäll, foglig och lättskött patient dock med svåra hjärnskador.”

Dr Breggin, history of ECT. 1981

Sydsvenskan: Kritiker varnar för bestående hjärnskador

SDS: Bestående hjärnskador efter ECT

Italiensk läkare inspirerades av grisslakt

Elbehandling har använts sedan 1938 när en italiensk psykiater såg att grisar lugnades med elchocker innan de skulle slaktas. Metoden föll i vanrykte under 60-70-talen men har de senaste åren fått ett nytt uppsving i den anglo-saxiska världen och i Norden. I Sverige görs 42000 behandlingar om året. I Italien är elbehandling förbjuden. I Tyskland och Holland är metoden mycket ovanlig.

På senare år har skadestånd betalats ut till patienter som har fått elbehandling. I USA dömdes år 2005 en psykiater att betala 635000 dollar till en patient som han hade skickat på elbehandling. Hon fick så svår minnesförlust att hon inte kunde sköta sitt arbete eller ta hand om sina barn.

I Norge ersattes en kvinna nyligen av Patientskadenämnden med 80000 kronor. Hon hävdar att hon har förlorat femton år av sitt liv på grund av minnesförlust.

Ett annat uppmärksammat norskt fall är Mette Ellingsdalen, 32, som har förtidspensionerats efter sju års elbehandling. Hon har förlorat en stor del av sin förmåga att läsa och skriva.”

Bedrägligt namnbyte och försköning

Obs! Den skadliga elchocken är samma som tidigare och vissa fall värre!

Elchocksbehandlingen har förskönats och bytt namn flera gånger för att kunna säljas in. ECT, ECT-behandling, elbehandling, elektrokonvulsiv behandling, elterapi, elektrokonvulsiv terapi, elstimulering och till och med elektronisk stimuleringsterapi. Allt för att förvirra människor och försöka skapa en god PR kring elchockerna. Man kan bara stilla undra varför en psykiatriker aldrig – även om han säger så – skulle prova på elektronisk stimuleringsterapi.

Tänk på att det är samma elchock som tidigare. Själva elchocken är samma som tidigare och patienten måste få bettskena, sövas ner och få muskelavslappnande medel för att inte kastas runt i kramper och riskera frakturer. Så stark är elchocken som skadar den känsliga tankeverksamhet.

Det är alltså samma elchock som tidigare men det hela är förskönat och ser bättre ut – annars skulle både patienter och anhöriga skrämmas bort.

Psykiatrin kallar elchocksbehandlingen cyniskt, nonchalant och maktfullkomligt för en mild hjärnstimulerande mirakelmetod som startar om hjärnan. Detta är ett oerhört stort bedrägeri!

Psykiatrins ECT-behandling är en bedräglig, destruktiv ”quick-fix”.