ECT ger bestående hjärnskador


Oberoende av vad ECT-supportrarna i Sverige hävdar, så kommer resultaten att ifrågasättas och fortsätta att ifrågasättas – i oändlighet.

Psykokirurgi, lobotomi och ECT torde kunna jämställas – ifråga om resultat. Brutal påverkan av frisk hjärnvävnad i bägge fallen. Det är knappast ”bristande kunskap eller gamla fördomar” som lett till att lobotomi sedan ca 10 år är förbjuden i Norge, och ersättning har erbjudits av staten till samtliga offer
som fortfarande är vid liv. Det är snarare en gedigen kunskap om biverkningarna, och bristen på verkliga resultat som fått Norge att slutligen ta steget att förpassa lobotomin till historien. Lobotomin har tills vidare överlevt i Sverige.

Vad gäller ECT så har tillräckligt många dödsfall kunnat kopplas till denna behandling internationellt och det finns väldigt många här hemma som anser det förvånande att Sverige fortfarande håller fast vid
dessa typer av behandlingar.

Av ovanstående anledning tycker jag att det verkligen torde vara på sin plats att rapporterande media i Sverige inte undanhåller de negativa sidorna – utan ger tillräckligt mycket och belysande fakta, och är restriktiv till all information som kan tolkas som ”reklam” för ECT, så att läsare kan bilda sig en egen uppfattning innan någon aningslöst lockas att pröva ECT – som jag anser skapar bestående och oåterkalleliga hjärnskador.

Jag skulle möjligen inte vara så kritisk om jag inte personligen både sett och pratat med offer i Sverige för just ECT-behandling, och fått tillräckligt med kunskap om den omaskerade baksidan på myntet.

Tack för ordet!