Elchocker är emot människans grundläggande rättigheter


Förundras fortfarande över varför elchocker och tvångsomhändertagning förekommer!!!! Det är ju helt emot människans grundläggande rättigheter. Jag menar, varför tortera en människa och låsa in henne om hon inte har begått ett brott??? Tortyr (elchock) bör förståss inte användas ens på personer som begått brott.