Elchocker är mänskliga experiment


”Samtycke borde ges ifråga om psykiatrins behandlingar. Likaså borde fullödig information om alternativ och alla risker ges. Idag tvingas många människor och dessutom mörkar man om sanningen med behandlingarna

Ett grundläggande problem inom psykiatrin är människosynen. En travtränare dömdes nyligen för att ha använt elektrisk kofösare för att sätta fart på sina travhästar. En psykiatriker kan utan problem och efterräkningar utföra ECT trots ett stort vetenskapligt tomrum när det gäller orsak och verkan. Man vet inte hur dessa verkar. Mänskliga experiment är det fråga om.”