Elchocker borde vara strängt förbjudet


Varje behandling oavsett om det sker med ett övergepp eller som tvångsåtgärd är och förblir alltid ett övergrepp. Något som inte borde vara tilllåtet och något som borde vara strängt förbjudet. Ändå händer det, vilket är helt ofattbart. Marie