Elchocker – ett brutalt sätt


Detta med elchocker är ett av de mest brutala sätten att på ett omänskligt och ovetenskapligt vis försöka ta sig an en persons själsliga problem. Resultatet är en person som har fått sin hjärna sönderstekt. Psykiatrins behandling med hjälp av olika droger så kallade ”mediciner” gör nästan lika mycket skada. Alternativ existerar och bör tas hänsyn till och inte längre ignoreras.