Elchocker förstör hjärnan


”ELBEHANDLING. MÅNGA MÄNNSIKOR HAR FÅTT DESSA ELSTÖTAR GENOM SIN HJÄRNA. DET ÄR INTE BRA FÖR EN SÅ KOMPLICERAD O VÄL AVSTÄMD BIOSTRUKTUR ATT TA EMOT 0,8 A O ÖVER 400 VOLT. OM NU DENNA EFFEKT NÅR IN I HJÄRNAN SÅ ÄR DET MYCKET DÅLIGT O HERRARNA MED MYNDIGHET ATT GE DENNA BEHANDLING KOMMER NATURLIGTVIS ATT FÅ SLUTA MED DENNA BEHANDLING. JU FÖRR DESTO BÄTTRE O SKER DET INTE FRIVILLIGT SÅ KOMMER DE ATT TVIMGAS TILL DET NÄR SANNINGEN FRAMSTÅR MED ALL TYDLIGHET!”