Endast en psykiatriker kan vara så korkad


Endast en psykiatriker kan vara så korkad att han/hon tror att el-chocker hjälper. När man anser att man måste ta till sådana metoder så avslöjar man samtidigt hur komplett okunnig man är om någonting som helst som har med det mänskliga sinnet eller den mänskliga själen att göra. Psykiatri förstör, psykiatriska metoder förstör människor. Det är bara en tidsfråga innan folk vaknar upp och inser vad det är som pågår framför ögonen på dem inom psykiatrin i form av ”påstådd hjälp”. Jag ser fram mot den dagen.