Ett människovärdigt bemötande är nr 1


Människor med psykiska besvär ska behandlas som människor med vilken åkomma som helst. Ett människovärdigt bemötande är nr 1.

Jag anser också att eventuella biokemiska obalanser ska ses över så att man får bästa möjliga förutsättningar att komma till rätta med problemet.

Många störningar i psyke och/eller mental förmåga kan ha bakomliggande biokemiska obalanser som förstärker besvären.

Exempel på sådana är brist på eller obalans mellan vitaminer och mineraler, aminosyror, signalsubstanser och essentiella fettsyror; lågt blodsocker, låg sköldkörtelfunktion, låg binjurefunktion, för låga/höga histaminnivåer, systemisk svampinfektion, allergier och överkänslighet mot kemikalier, tungmetaller och livsmedel.

Att dessa orsaker inte kan lösas med behandling med elchock, psykiatriska läkemedel eller enbart terapeutiska samtal säger sig självt.

Tänk om alla deprimerade, våldsamma eller självdestruktiva människor fick genomgå ett grundligt behandlingsprogram där samtliga av ovanstående obalanser undersöktes av kompetent expertis!

Detta i kombination med t.ex. kognitiv beteendeterapi eller psykosyntes tror jag skulle ta psykvården till enormt mycket högre höjder.