Fick allvarliga minnesstörningar av elchocker


”Hej! Jag skulle gärna vilja komma i kontakt med dig.

Jag blev behandlad med elchocker mot min vilja vid Huddinge sjukhus för två år sedan. ECT resulterade i allvarliga minnesstörningar.

Minnet har inte kommit tillbaka ännu.

Jag anmälde nyligen min skada till PSR, HSAN och Socialstyrelsen. Dessutom har jag skickat anmälan till Åklagarämbetet för jag hoppas att vården ska granskas ”utifrån”.

Jag skulle behöva hjälp med att driva mitt fall.

Om jag får rätt kanske det även kan hjälpa andra patienter som råkat illa ut.”