Förlorade minnet efter elchocksbehandlingarna


”Jag fick 22 ectbehandlingar för 5 år sedan. Har fått kämpa för att läkaren ska tro på mig. Än i dag vet jag inte om han tror att det är min deppresion eller ect som gör att jag drabbats av minnesförlust. Jag tror att det är ect:n. Jag har i stort sett tappat mitt gamla liv. Jag minns knappt mina två flickors uppväxt. Resor och upplevelser, får jag fråga min man vad jag tyckte om. Jag får leva för i dag, och ta tillvara det som händer och hoppas att jag ska minnas det. Jag vore tacksam om den som läser det här, hör av sig. B.R”

Mer information angående elchocksbehandlingarna

Namn:
B.R
Ort:
Eskilstuna
Ålder:
58

Vilka problem hade du när du fick kontakt med psykiatrin?
Jag kom in akut, efter det att jag tagit en för stor dos tabletter.

Hade du fått någon annan behandling, t.ex. antidepressiv medicinering, innan du fick ECT?
Jag fick börja med efexor, sobril, propavan och sömntabletter, när jag låg inne på sjukhuset.

Fick du någon information kring vilka alternativ som finns till ECT? Isåfall vilken?
Jag fick en broschyr om ect, som jag skulle läsa. Men egentligen fick jag bara höra att jag skulle få ect.

Under vilken tidsperiod fick du ECT?
November 04 till juni 05.

Varför fick du ECT?
Jag tror att läkarna inte tyckte att tabletterna hjälpte….

Var och av vem fick du ECT?
Mälarsjukhuset i Eskilstuna

Hur många ECT-behandlingar har du fått totalt?
22 stycken.

När du fick dessa var du inskriven på psykklinik eller fick du dem poliklininiskt (dvs att du fick åka hem efter att ha vilat en stund)?
Det började när jag låg inne, sedan var jag hemma och fick åka till sjukhuset.

Valde du själv att få ECT? Om inte, vem var det som fattade beslutet?
Det blev inget val. Det var bara konstaterat att jag skulle få behandling.

Vilken muntlig information fick du om ECT före behandlingarna?
Ingen.

Vilken skriftlig information fick du om ECT före behandlingarna?
Det som stod i broschyren om ect.

Berättade någon om vilka bieffekter som ECT har? Berättade någon t.ex att du skulle komma att få skador på minnet?
Nej.

Gavs du på någon form av villkor för att du skulle gå med på att få ECT? (T.ex. ”om du inte går med på att få ECT kan vi inte hjälpa dig”, ”om du inte vill ha ECT så måste du flytta till en låst avdelning”.) Kände du dig tvungen att acceptera ECT som ”behandling”?
Nej.

Gjordes en fullständig ordinär läkarundersökning och behandling på dig innan ECT? Fick du genomgå någon fysisk undersökning, dvs att man tog blodprover på dig, gjorde någon röntgenundersökning eller liknande, innan du fick ECT?
Nej.

Vad blev du lovad som ett resultat från ECT-behandlingen?
Inget

Vilka problem har du nu, efter att ha fått ECT? Hur skiljer sig ditt liv idag från ditt liv innan du fick ECT? Vad upplevde du för förändringar i ditt liv efter ECT-behandlingarna?
Jag lider av konstant minnesförlust. Det som är borta, är borta. Svårigheter med inlärning. Kan inte läsa böcker, som jag gjort tidigare.Har glömt bort hur det var när mina flickor växte upp. Kan bara koncentrera mig på en sak i taget. Kan inte bjuda vänner på mat. Glömt bort resor och upplevelser, hjälper inte se kort. Ibland har jag lust riva sönder alla kort.

Hur upplevde dina när och kära att du fick ECT? Vilka förändringar såg de hos dig?
Pelle får alltid fråga om jag kommer ihåg det han pratar om. Mitt gamla eller nya jag.

Har du berättat för någon psykiatriker om de dåliga saker du upplevt som resultat av ECT-behandlingen? Om så, vad har du fått för svar?
Jag har berättat för min psyk.läkare, om mina problem. Jag upplever att han har svårt att tro mig. Han menar att så här kan det bli om man är deprimerad. Ibland har han trott mig, ibland inte.

Har du fått hjälp och stöd att framföra dina klagomål på behandlingen? Har du fått information och hjälp att anmäla dina skador?
NEJ. Jag har själv försökt, senast skickade jag till socialstyrelsen , april 10.

Psykiatrin hävdar att alla skador från ECT härrör från patienten och dennes mentala sjukdom. Detta gör patienten maktlös och utan några rättigheter. Är det något som du har känt eller märkt av? Har dina rättigheter på något sätt kränkts?
Det känns som min läkare inte alltid tror mig.

Hur vill du beskriva den behandling som du har fått av psykiatrin före, under och efter ECT-behandlingen?
Tabletter ect tabletter.

Hur ser ditt liv ut nu?
Jag anser att jag har ett bra liv nu. I och med ect-behandlingen har mina religiösa grubblerier och min deppression bleknat bort mer och mer. Kan inte jobba, men det tar jag med jämnmod, jag har hittat annat som ger mig ett meningsfullt liv.

Skulle du vilja få ECT-behandling igen? Är det något du skulle vilja rekommendera till andra?
Jag vet inte. Om resultatet blev som det blev, skulle jag göra det. Jag skulle berätta hur det blivit för mig.

Om du summerar – vilka skador har du fått från den ECT-chocksbehandling du fick?
Minnesförlust.

Tycker du att du är berättigad till en ursäkt och skadestånd?
JA, verkligen.

Har har du funderat på att anmäla det som du har råkat ut för? Vad har hindrat dig? Hur har du funderat kring detta?
Har anmält.