Frågor till Socialstyrelsen angående ECT-behandlingarna i Sverige


Hej!

Många människor har varit i kontakt med mig och berättat om sina skador efter elchocker, vilket gör mig mycket bekymrad.

Detta är människor som upplever sig vara överkörda av psykiatrin och orkar ofta inte anmäla och rota i dessa smärtsamma minnen.

Jag vore tacksam för enkla och klara svar på nedanstående frågor.

1) Hur många elchocker gavs under 2010? Ökning eller minskning jämfört med tidigare år?

2) Hur är trenden för antalet ECT-behandlingar under 2000-talet?

3) Hur många bilaterala ECT-behandlingar (där man håller elektroder på båda tinningarna) gavs under 2010? Ökning eller minskning jämfört med tidigare år?

4) Hur många elchocker gavs under tvång under 2010? Ökning eller minskning jämfört med tidigare år?

5) Hur många elchocker gavs till a) barn b) äldre c) gravida kvinnor under 2010? Ökning eller minskning jämfört med tidigare år?

6) Får patienterna och anhöriga numera en korrekt skriftlig information innan ECT-behandlingen? Innehåller denna information att de riskerar att få bestående minnesskador efter ECT? Hur följer Socialstyrelsen upp att patienterna verkligen får korrekt information?

7) Har jag möjlighet att få en kopia på den information som varje patient skall få innan sin ECT-behandling?

8) Vilken långsiktig uppföljning finns det kring resultaten från ECT-behandlingar? Hur påverkar elchocksbehandlingarna patienterna långsiktigt?

9) Många personer har kontaktat mig och berättat om sina skador efter ECT. Se denna länk: https://www.elchocker.se/kategori/skador-fran-elchocker/ Vad har Socialstyrelsen för kommentar till alla dessa vittnesmål?

10) Vad händer med de som har fått skador av ECT? Vart skall de vända sig för att få upprättelse även om det ligger några år tillbaka i tiden?

11) Vilken prognos finns det framöver för ECT i Sverige? Hur många elchocker tror Socialstyrelsen kommer att ges 2011, 2012 och 2013?

12) Uppgifter har framkommit att Socialstyrelsen inte har kontroll på ECT-behandlingarna i Sverige. Skall inte myndigheten veta hur många elchocker som ges i Sverige? Vem som ger dem? Hur de ges? Till vem de ges? Och framförallt hur elchockerna långsiktigt påverkar patienterna. Stämmer detta och vad beror det på?

Jag hade varit mycket tacksam om jag kunde få enkla och klara svar på dessa frågor.

Se även denna hemsida om elchocker, ECT.

Med vänlig hälsning,
U
Skribent och medlem av Kommittén för Mänskliga Rättigheter