Hamnade i kuvös efter elchocker


”ECT-behandling av 19 årig Aspergerpatient

Min brorson utsattes för en vecka sedan för ECT- behandling i X sedan han utan mer omfattande undersökningar diagnosticerats som livshotande psykos.

efter behandlingen kunde han inte andas själv utan lades i kuvös ej kontaktbar. När han så småningom började repa sig gjordes encaphelogram och man hävdade att det ser ut som en pågående epilepsi.

då han inte hade detta innan verkar det ju vara ECT som har framkallat denna.

Man satte in Haldol varefter han åter inte kunde kommunicera. Under avgiftning från Haldolen kan nu andas själv och ges Iktorivil mot darrningar/epilepsi?

vid ett stormöte idag med inkallad expert från X har man kommit fram till att det enda som kan rädda honom är en förnyad ECT behandling.

Jag har bett min bror kräva att innan man sätter in en sådan att man åtminstone försöker klarlägga mer precist vad som pågår i hans hjärna med datortomografi.”