Har du huvudvärk, hugg av huvudet!


Att ”behandla ” depression med ECT, d.v.s. bränna bort partier ur hjärnan är av samma dignitet som att amputera någon kroppsdel som man har brutit smärta i.

Smärtan försvinner visserligen, men å andra sidan är lemmen också borta och kan följaktligen inte användas igen.

Visst låter det som en ovanligt intelligent lösning på ett problem? Har du huvudvärk, hugg av huvudet!