Har svårt att klara vardagen efter ECT-behandling


”Jag, XX anser mig blivit felbehandiad under flera års tid både med mediciner och CENSUR (091013-091118) har förstört mitt närminne till den grad att jag har svårt klara av vardagen. Vården tog inte hänsyn till mig som pat. och jag blev inte informerad om de negativa biverkningar som den slutligen gav mig. På grund av olika läkarkontakter och utebliven kontinuitet med psykiatriker har man missat se till helheten.

Efter att medicineringen inte fungerat erbjöds jag den revolutionerande och helande CENSUR (som doktor önman sa till mig).

Efter 3-4 behandlingar upplevde jag och omgivningen en stor försämring av närminnet men Vården förklarar att det skulle bli bättre med tiden. Men efter 11:e behanlingen avbröts behandlingen pga att ingen förbättring uppnåddes, snarare försämring har konstaterats.

Jag vill veta om behandiingen jag fått varit den rätta?

Konsekvenserna känner jag till och att jag får leva med dessa resten av mitt liv. Närminnet är försämrat och påverkar livet på ett negativt sätt som t.ex att jag tappat språket, har svårt att umgås med folk pga rädsla att inte bli förstått i olika situationer, samt att det verkligen inte ger mig en chans att komma tillbaka till arbetslivet. Familjelivet har påverkats negativt på flera olika sätt.

Jag blev informerad om att närminnet skulle återkomma efter 3-6 månader men i dagstäget, fast än det gått betydligt längre än så har jag inte upplevt någon förbättring snarare en försämring.

När inträffade händelsen?
Min första fick jag 091013 och efter den 11:e som blev den sista den 091118.

Var inträffade händelsen?
Sundsvalls sjukhus”

Läs hela anmälan här:
Anmälan från skador av ECT-1
Anmälan från skador av ECT-2