Hjärnan tar skada av elchockerna


ETC har samma ursprungshistoria som bad i isvatten och andra välkända tortyrmetoder. Det är bestraffningen som gör patienten lugnare. De veta att upprepade tortyrsessioner kommer att göra dem psykiskt och psykiskt oförmögna att leva ett normalt liv i alla avseenden.

Hjärnan tar skada av elchockerna, det är bevisat utom all tvivel. Personer som aldrig varit i kontakt med psykriatin brukar inte bete sig våldsamt, inte heller bete sig irrationellt utom i undantagsfall. Det krävs år av felbehandling, nekande av samtal och nödvändiga sociala kontakter för att skapa de monster man läser om i pressen. Ingen skadar sin hjärna och mentala hälsa frivilligt.

Man måste uppmuntras att fatta felaktiga beslut, normalt sett lär man sig automatiskt om man inte hela tiden matats med felaktiga fakta. Dessutom är det näst intill omöjligt att särkilja vårdare från patienter om man besöker en avdelning som hastigast. Inte ens de vita rockarna är en garanti att de man pratar med är anställda, ska det verkligen vara så?

Avslutningsvis, om en datareparatör krämade på med 220 volt på moderkortet för att ”chocka” fram ett resultat. Skulle inte han dras inför rätta för skadorna han orsakat? Hjärnan är ett underverk av elektriska mikroströmmar som drar miljondelar av de över 300 volt läkarna begagnar sig av.

Om en läkare amputerade med en Husqvarna motorsåg, skulle inte han anses vara en slaktare? Ska man i jämförelse låta tandläkare avlägsna karies med dynamit innan någon vaknar?