Hur kan någon leva med att ha utsatt en medmånniska för något så grymt som ECT


Hur kan någon leva med att ha utsatt en medmånniska för något så grymt som ECT. En normalt tänkande individ förstår att det är tortyr och inte hjälp.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.