Hur kan vi få ut det i större skala?


hej Peter, det var jättebra det jag läste och att det tas upp i olika områden också, men jag hur kan vi få ut det i större skala?