Hur många tusen tiger och samverkar?


Instämmer i många andras kommentar: Det är chockerande att detta fortfarande pågår – och dessutom i denna fruktansvärda utsträckning.

Kan inte låta bli att reflektera över hur många medmänniskor som är inblandade – men väljer att tiga. Det är ju inte bara en (1) person (läkare) som ”ordinerar behandlingen” – det måste ju dessutom till en hel massa andra. Vårdpersonal som för patienten till ”behandlingen” /slaktbänken?/. Annan vårdpersonal som möter där. Skötare som hanterar den ”nybehandlade” efteråt…etc. Vad kan det röra sig om för varje enskild behandling? Fem personer?

Hur många tusen tiger och samverkar? Och hur länge till? Dags att vakna!

Och… Hatten av i respekt för alla er som drabbats ”när vården slagit till.”