Jag förlorade mig själv efter ECT


“jag har gjort ect fick avbryta efter 7 st, då jag kännde att jag tappade mej själv. nu ca 4-6 mån efter har allt gått utför och jag förlorar mej själv mer och mer. jag e tom i huvudet och likgiltig. jag har tappat mitt minne och det blir sämre.”