Jag instämmer starkt i protesten


Jag instämmer starkt i protesten mot användningen av elchocker. Denna ”terapis” verkliga karaktär, dess verkliga effekt, och de sociala mekanismer som är verksamma här, är genomskinliga för dem som har ögon att se med, och vill se. Har själv varit i kontakt med detta.