Jag protesterar mor el-chocker


Jag protesterar mor el-chocker och annat våld som hämmar individen från att återhämta sig. Det finns redan för mycket av det.