Knastrar i huvudet efter ECT


”Att man börjar av naturliga skäl bli lite gammal och fövirrad kanske är jobbigt i sig, men att av vetskap veta att man blivit det av ECT gör ju lite skillnad. Har som vårdare varit med när patient fått behandlingen, men har även anhöriga som fått det i så kallad frivillig vård trots att de blir fastbunda under behandling. En anhörig säger att det knastrar i huvudet än trots att det gått flera år efter behandlingen så om jag tror att det är helt ofarligt nej det tror jag verkligen inte. Men det är det som man tror sig kunna lösa hela jordens problem med och många sjukdomar. Varför är det så fel att få lösa sina egna problem själv den har jag inte riktigt förstått, men å andra sidan vem vill säga sig ha problem…..”