Kvinnlig bekant fick elchocker


Elchocksbehandling är så primitivt och brutalt som behandlingsform och så förnedrande för en människa att det känns helt oacceptabelt att en sådan verksamhet får fortsätta en enda minut till!

Själv har jag en kvinnlig bekant som fick elchocker på 70-talet. Bakgrunden var en akut nedstämdhet efter att hennes kära barndomshem sålts till utomstående. Sedan dess har hon p g av rädsla för återfall tvingats äta psyk-piller konstant i ca 30 år. Fungerande, omtänksam terapi skulle ha löst hela problemet, men psykiatrin med sin märkliga förmåga att använda desperata behandlingsmetoder saboterade denna möjlighet.