Läkare tyckte jag skulle anmäla skador från ECT-behandlingar


“Under 14 år har jag lidit av depression. Under flera år skicka dom mig på ect behandlingar i omgångar. Varje gång upp till ca 12 elchocker. Hela min barndom är borta. När jag möter gamla vänner kommer jag inte ihåg dom. Jag har godman som har hand om min ekonomi och boendestöd. Jag har dragit mig undan familjen när vi har träffar för jag kommer inte ihåg vad dom pratar om. Min förra tillfälliga läkare blev vansinnig när hon läste min journal och tycker jag ska anmäla för jag har fått men för livet. Detta har drabbat närminnet oxå för jag upprepar och frågar samma saker igen enligt mina anhöriga..”

.