Läkarna borde skämmas!


Om man vill bota människan från de olika sjukdomar eller den ohälsa hon kan drabbas av, måste man som grund ha en holistisk syn på henne – d v s en helhetssyn.

Därefter måste man alltid se till det naturliga i en behandling. Att medvetet låta elektricitet rusa med hög hastighet genom den mänskliga hjärnan och resten av kroppen kan på intet sätt anses vara naturligt.

Det finns dessutom inget som helst medicinskt stöd för att el-chocks behandling skulle ha en gynnsam effekt på människor (eller djur), alla som hävdar motsatsen talar mot bättre vetande och mot sitt eget samvete.

När tillräckligt många inom det medicinska samfundet förmår se de oerhörda tragedier som el-chocksbehandlingarna leder till, kommer de snabbt att bli lika bannlysta och föraktade som t ex lobotomering är i dagens samhälle.

Och de personer som utförde dessa (be)handlingar kommer med all rätt att ringaktas och ses ned på av sina framtida kollegor.

Läkarna och hela den etablerade psykiatrikåren som stöder el-behandlingar borde skämmas över sin ignorans och för sitt inhumana beteende gentemot hjälpsökande, utsatta och godhjärtade medmänniskor.

Handla inte mot ert samvete, bara därför att ni inte törs erkänna för era patienter att er medicinska utbildning inte har gett er ett dyft när det gäller metoder om hur man kan bota t ex depressioner!

Mvh från RK, (Livsstrateg och beteendevetare, enligt Dr Phils metodik och lära)