Låt oss få bort psykiatrins metoder


Hur kan psykiatrin få fortsätta med dessa brutala och skadliga handlingar som elchocker?

En patient skulle kunna må bättre av en tids lugn och ro och vila tillsammans med intag av olika sorters vitaminer. Sedan kan personen bli ytterligare hjälpt med bra samtal.

Varför skada och straffa någon med omänskliga metoder när man så enkelt kan hjälpa någon?

Psykiatrins metoder är helt ovärdigt ett modernt och civiliserat samhälle – och det är ondskefullt!

Låt oss med all kraft få bort dessa metoder.