Låt Sverige vara fantastiskt, inte satanistiskt!


Någon hade skrivit i annan lämk: ”Låt Sverige vara fantastiskt, inte satanistiskt!”

Håller med