Lider av svåra koncentrationssvårigheter efter ECT-behandlingar


“Genomgick 199O åtta stycken ETC behandlingar på Sankt Jörgens sjukhus i Göteborg.

Lider mycket sedan dess av koncentrationssvårigheter som yttrar sig när jag ska läsa en text.

Känns som jag inte förstår vad som sägs i en text. Att läsa villkor i ett kontrakt eller en manual är omöjligt.

Samma gäller vid en konversation där jag ofta får be folk upprepa vad dom just sagt vilket är mycket pinsamt.

eller när jag ska föra ett samtal med andra personer”