Många människor har fått sina liv förstörda av elchocker, ECT


”Jag talade med en ledande person vid Förtroendenämnden/Patientnämnden vid Region Skåne. Hon hade varit inblandad i att ge patienter ECT.

Hon hade dock vägrat i vissa fall då psykiaterna hade velat ge behandling med extra hög strömstyrka. Behandlingen utförs dock i alla fall.

Om vi kunde omvända strategiska grupper som narkossjuksköterskor till att vägra delta i ECT så skulle verksamheten kunna stoppas.

Att vissa patienter ges behandling med betydligt större strömstyrkor än andra ger möjligheter till diskriminering.

Jag har på senare tid upptäckt att många psykiatrer som sysslar med ECT är bröder till krigsförbrytare i SS eller söner till ledande nazister. Det förefaller troligt att de i hemlighet arbetar för att förverkliga sina nära släktingars vision om ett nazistiskt samhälle. De borde inte kunna ha så förtroendekrävande poster i samhället som psykiatrer.

Det bästa vore om tvångsvård, i synnerhet tvångs-”vård” med ECT avskaffades.

Många människor har fått sina liv förstörda av ECT och är idag bara en spillra av vad de skulle kunnat vara om behandlingen uteblivit.”