Människor förstörda av elchocker


Jag tycker att el-chocker skall förbjudas eftersom jag känner flera personer, som har fått sitt liv förstörda av denna inhumana behandling. Min farbror är ett exempel.

Psykiatrin saknar all kunskap om människan och hur man verkligen hjälper henne.

Deras teori går ut på att chocka människor till ett apatiskt zombietillstånd med hjälp av steriliseringar, el-chocker, hjärnoperationer, droger eller andra brutala metoder.

Dessutom erkänner psykiatrin öppet att de inte vet någon om människan eller hennes sinne.

Vem skulle vilja bli behandlad av dessa människor?

Vem skulle vilja skicka in sina älskade barn, släkt eller vänner till dem?

Psykiatrin behöver verkligen en grundlig reform.