Miljonskadestånd i Sverige efter psykiatrins elchocker!


Miljonskadestånd efter skador från psykiatrins elchocker (ECT) – Detta ger ett stort hopp för alla drabbade!

Ett stort hopp till alla som har skadats av elchocksbehandlingar (ECT) och en början till slutet för psykiatrins elchockande av bla. barn, gravida, äldre och under tvång. Psykiatrin i Sverige är bland de värsta i världen med att ge elchocker – ca 50 000 – 60 000 om året och ökar nu antalet till barn via BUP. Många känner inte till detta – allmänheten hålls ovetande.

Detta är en stor dag för alla de som skadats allvarligt av elchocksbehandlingar, sk ECT-behandlingar eller elbehandling. Det ger dem hopp om mänskliga rättigheter i form av skadestånd och upprättelse!

Många har blivit överlägset, nonchalant och ignorant behandlade av psykiatrin som bedrägligt kallar elchocksbehandlingarna en mild och ofarlig mirakelmetod för att starta om hjärnan. Ett riktigt hån mot alla som har fått sina liv förstörda: Intervjuer med drabbade I ECT skulle bota Agneta – hon dog på sjukhus I Stures fru Marianne dog efter 15 elchocksbehandlingar I Dog av epilepsianfall efter elchocker

Har du eller någon du känner skadats av elchocker?

Få kostnadsfri hjälp att anmäla och överklaga. Kontakta mig här!

Vad är psykiatrins elchocker (ECT) ?

ECT betyder “electroconvulsive therapy”, och är en psykiatrisk metod för att framkalla epileptiska anfall hos patienten med hjälp av elchocker medan sjukvården vårdar och behandlar epilepsi pga skaderisken. Dess ursprungliga användning var bedövning av grisar innan slakt. Namnet var elchocker eller elchocksbehandlingar innan psykiatrin bedrägligt bytte det. Det ser bättre ut nuförtiden, men elchocken som drabbar den känsliga tankeverksamheten är densamma och är så stark att det krävs att patienten sövs ner eller får muskelavslappnande för att undvika kramper och frakturer. Många har vittnat om och anmält allvarliga skador efter ECT och Patientförsäkringen har i flera fall betalt ut skadestånd. Socialstyrelsen har bekräftat att det finns risk för bestående skador efter ECT.
Elchocken kan tillfälligt bedöva, stänga av, få patienten att glömma och framkalla euforiska känslor – detta tolkar psykiatrin som ett resultat, när chocken sedan släpper och problemen kommer tillbaka sätter psykiatrin in underhålls-ECT.

Docent i neurologi Dr Robert Grimm
“En del av medicinen, neurologin, strävar efter att förhindra epileptiska grand mal konvulsioner medan en annan del, psykiatrin, använder epileptiska grand mal konvulsioner som ‘behandling’. Är inte detta ett underligt etiskt dilemma?”

Psykiatrin bryter mot patientens och de anhöriga rättigheter genom att inte informera korrekt och fullständigt innan ECT-behandlingarna.

Läs mer! – Allt som psykiatrin inte vill att du skall veta om ECT-behandlingar

Landsting betalar miljoner efter elchocker

Otroligt men sant! Landsting tvingas betala miljoner i skadestånd efter ECT.

“Hon har fortfarande minnesstörningar och kan inte arbeta. Före behandlingen hade hon ett kvalificerat arbete och hade inte haft några som helst kognitiva problem”, säger advokat Ulf Jacobson.

Läs mer! Se hela artikeln här: Landstinget tvingas betala miljoner i skadestånd efter ECT

Rättegångsseger mot ECT-apparater

Rättegångs-seger i USA mot tillverkare av ECT-apparater.

“Ett stort och efterlängtat rättsfall rörande elchocksbehandling, blev just avgjort under rättegångsdagens eftermiddag, vilket var till belåtenhet för de skadade ECT-patienterna och DK Law Group, LLP genom rättegångs-advokat David M. Karen i Kalifornien. Medan ersättningsbeloppet förblir konfidentiellt, är jag som expert i fallet glad att kunna rapportera att detta mål är avgjort och är en betydande seger. Den säkrade bevisningen har banat väg för flera mål mot ECT-tillverkare, som är på väg!”

Läs mer! Rättegångs-seger i USA mot tillverkare av ECT-apparater

Läkare fick sitt liv förstört av elchocksbehandlingar

En läkare sökte hjälp hos psykiatrin och fick ECT-behandlingar som ledde till svåra skador.

Läs mer!
Läkare fick sitt liv förstört av elchocker
Film på Youtube: Läkare fick svåra skador av elchocker
TV-helse.se: Läkares liv förstördes av ECT-behandlingar
Newsvoice:

Svenska läkare och leg sjuksköterskor

Allt fler svenska läkare och leg ssk uttalar sig nu mot psykiatrins elchocksbehandlingar.

“Sedan tidigare nedsatt kognitivförmåga efter tidigare ECT behandling och nu har den mer försämrats. Nedsatt energinivå. Svårt att fokusera på arbetsuppgifter. Svårt att hantera stress.” Läkarintyg

”…kvinna som inte fått någon behandling för sina symptom egentligen och som blivit kraftigt försämrad efter en lång ECT-serie.” Patientjournal

“…, behandling med ECT. Därefter uttalad påverkan på kognitiv funktion.”
Läkarintyg Försäkringskassan 2018-11-02.

“IVO har uppmärksammat att läkaren i sitt yttrande konstaterat att patienten efter ECT-behandlingen lider av nedsatt arbetsminne, närminne och koncentrationssvårigheter.”
Beslut från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, 2018-11-30.

“När jag jobbade inom psykiatrin så träffade jag många patienter med minnesbesvär efter ECT, så jag vet att problemet är mycket mer omfattande än vad som erkänns av psykiatrin. I mitt tycke så borde det debatteras mycket mer än vad som sker, det här är ju en grupp som av naturliga skäl har svårt att hävda sig. Det är sorgligt att denna i mitt tycke ganska primitiva behandling fortsätter att användas så okritiskt.”
fd Överläkare inom svensk psykiatri

“När jag kom till Sverige var en av mina första erfarenheter (som praktikant) en ung flicka som dog efter avslutad ECT-behandling på utskrivningsdagen. Jag protesterade och fick höra stark kritik. Patienten hade emotionell instabil personlighet och självmordbenägenhet, vilket är absoluta kontraindikationer i Europa. Hon var överviktig med högt blodtryck, som gjorde ECT direkt livsfarligt för henne. Under ECT- behandlingen blödde hon i hjärnan, blev helt desorienterad och mådde mesta dels mycket dåligt. Trots allt valde psykiatriker, anestetist och sjuksköterskor att fortsätta ECT upp till 12. Nej! Patienten blev inte bättre, trots ökade mängder av elchocker. Hon blev sämre. Efter avslutad ECT-behandling kom utskrivningen. Patienten (19 år) åkte raka vägen hem och hängde sig. Patienten, föräldrarna och jag själv hade bett ‘behandlarna’ att sluta med ECT och behandla henne för hennes problem. (Hon hade en krisreaktion huvudsakligen). Men alla andra tyckte att familjens och patientens invändningar var ‘löjliga, hysteriska mm’.” Överläkare i psykiatri sedan 30 år.

“Faktum är att man från dag 1 (1938) har känt till att ECT är en rent destruktiv, hjärnskadlig procedur (som dock för en kortare period i vissa fall kan dämpa t.ex. en depression), och att “effekten” av ECT står i direkt proportion till den hjärnskada man orsakar. De första 20-25 åren var psykiatriker anmärkningsvärt ärliga angående detta. En psykiater skriver: ‘Den bästa effekten av ECT uppnås hos patienter som man nästan reducerar till demens.’ Men sedan kom under 1960 och 1970-talen anti-psykiatri-vågen. Detta skrämde psykiatriker så mycket, att de därefter med alla medel har försökt att upprätthålla myten om att ECT är en mycket mild, effektiv och snabbverkande behandling, som gör patienterna friska. Ofattbart nog har de lyckats sprida denna lögn ända tills i dag, till stor frustration och sorg för de tusentals patienter som finns kvar med mer eller mindre förstört minne.” Herluf Dalhof, dansk läkare

Läs mer!
150 000 visningar – anmäld till IVO och friad – se Carina Rångebys (leg ssk), uttala sig mot elchocksbehandlingar – i synnerhet elchocker till barn.
Skriv på protestlistan mot ECT till barn!

Siv Rodin, leg ssk, intervju ang psykiatrins elchocker

Detta är naturligtvis början till slutet för psykiatrins elchocksbehandlingar.
Nu gäller det att vi hjälps åt att sprida denna artikel.

Stort tack till alla som hjälper till att sprida sanningen – tillsammans kan vi rucka berg!

Tack på förhand för din hjälp!
Peter :)

Professorerna John Read och Richard Bentall:
“Om vi tog en rationell, bevisbaserad inställning till kontroversen om ECT skulle den överges, liksom andra behandlingar har övergetts som en gång tycktes vara effektiva, t.ex. roterande stolar, överraskningsbad och lobotomier.”