Landsting tvingas betala miljonskadestånd efter ECT-skador


Miljonskadestånd efter skador från psykiatrins elchocker (ECT). Detta ger ett stort hopp för alla drabbade som har skadats av elchocksbehandlingar. Detta är en början till slutet för psykiatrins elchockande av bla. barn, gravida, äldre och under tvång. Psykiatrin i Sverige är bland de värsta i världen med att ge elchocker – ca 50 000 – 60 000 om året och ökar nu antalet till barn via BUP. Många känner inte till detta – allmänheten hålls ovetande.

Detta är en stor dag för alla de som skadats av ECT. Det ger dem hopp om mänskliga rättigheter i form av skadestånd och upprättelse!

Många har blivit överlägset, nonchalant och ignorant behandlade av psykiatrin som bedrägligt kallar elchocksbehandlingarna en mild och ofarlig mirakelmetod för att starta om hjärnan. Ett riktigt hån mot alla som har fått sina liv förstörda: Vittnesmål på ECT-skador I ECT skulle bota Agneta – hon dog på sjukhus I Stures fru Marianne dog efter 15 elchocksbehandlingar I Dog av epilepsianfall efter elchocker

Landsting tvingas betala miljoner efter psykiatrins elchocker

Otroligt men sant! Landsting tvingas betala miljoner i skadestånd efter ECT.

Hon har fortfarande minnesstörningar och kan inte arbeta. Före behandlingen hade hon ett kvalificerat arbete och hade inte haft några som helst kognitiva problem”, säger advokat Ulf Jacobson.

Se hela artikeln här: Landstinget tvingas betala miljoner i skadestånd efter ECT

Miljonskadestånd för Landsting efter ECT-skador

Vad är psykiatrins elchocker (ECT)?

ECT betyder “electroconvulsive therapy”, och är en psykiatrisk metod för att framkalla epileptiska anfall hos patienten med hjälp av elchocker medan sjukvården vårdar och behandlar epilepsi pga skaderisken. Dess ursprungliga användning var bedövning av grisar innan slakt. Namnet var elchocker eller elchocksbehandlingar innan psykiatrin bedrägligt bytte det. Det ser bättre ut nuförtiden, men elchocken som drabbar den känsliga tankeverksamheten är densamma och är så stark att det krävs att patienten sövs ner eller får muskelavslappnande för att undvika kramper och frakturer. Många har vittnat om och anmält allvarliga skador efter ECT och Patientförsäkringen har i flera fall betalt ut skadestånd. Socialstyrelsen har bekräftat att det finns risk för bestående skador efter ECT.

Elchocken kan tillfälligt bedöva, stänga av, få patienten att glömma och framkalla euforiska känslor – detta tolkar psykiatrin som ett resultat, när chocken sedan släpper och problemen kommer tillbaka sätter psykiatrin in underhålls-ECT.

Docent i neurologi Dr Robert Grimm

”En del av medicinen, neurologin, strävar efter att förhindra epileptiska grand mal konvulsioner medan en annan del, psykiatrin, använder epileptiska grand mal konvulsioner som ’behandling’. Är inte detta ett underligt etiskt dilemma?”