Min farfar misshandlades med elchocker, ECT, och dog i förtid


”Min far-far miss(be)handlades” med ECT under många år och dog i förtid. Han var min bäste vän och som en far för mig. Han led av deprissioner. Dessa försvann aldrig så jag vet inte vad, annat än skada av min far-fars hjärna, de avsåg att göra. Den sista gången han hamnade på psyk-akuten bestämde han sig för att gå emot doktorns råd och vägra ECT. Det var ett stort och modigt beslut för en man av den gamla skolan där man alltid lyssnar på auktoriteterna, som även inom psykiatrin kallar sig själva för läkare trots att dom villigt erkänner att dom inte läker någon någonsin. Jag är medlem i KMR eftersom jag anser att det är emot de mänskliga rättigheterna att bli lurade till våldsamma, smärtsamma, skadliga, experimentiella hälsofarliga metoder när man mår dåligt. Sanningen om ECT måste konfronteras av alla, speciellt av männisjor som faktiskt kan stifta lagar emot så här skadliga metoder.

Jag bodde inneboende hos en kvinna som då var överläkare på Sahlgrenska psyket. Detta var ca 20 år sedan och jag var mycket intresserad av psykiatriska metoder och vad de gav för resultat på grund av min far-fars situation. Jag frågade kvinnan om dom fortfarnde gjorde lobotomi hon svarade att ”numera gjorde man så kallade kemisk-lobotomering”. Hon förklarade att detta var ”mediciner” som skar av hjärnbalkens funktion på något sätt och detta skapade samma resultat som när man skar med en skalpell direkt i hjärnan. Jag frågade hur det gick till när man skar i hjärnan. Hon upplyste mig om att det kallades för att skära i blindo. Man skar bara i blindo och hoppades på så sätt skära av de nervtrådar som var förknippade med patientens nevroser och tvångsföreställningar. Då skulle personen kanske få andra problem men förhoppningsvis inte lika allvarliga. Jag frågade,chockerad, hur många sådana här lyckas ni med? Hon svarade, och jag citerar: ”Vi anser att vi lyckas i 3 av 300 fall.

Jag protesterar kraftigt emot användandet av ECT!!!!! Förbjud ECT och undersök huruvida en psykiatriker som fortsätter under många år att behandla patient efter patient med metoden inte är straffskyldig efter att med egna ögon ha sett den förödande verkan detta har haft på de 1000 tals liv de ”miss(be)handlat”.

Aleena Gibson”