Minnesförlust efter ECT-behandling


Socialstyrelsen skriver att ECT är väl beprövad vetenskap och jag håller med om att den är väl beprövad. Ja den är beprövad sedan 1940-talet. Men än är det ingen som kan veteskapligt bevisa vad som sker i hjärnan när man ger elektriska stötar rakt in i människans hela nervsystem.
Psykiatriläkarna tycker det här är en smidig behandlingsmetod. De behöver ju inte prata med den drabbade, Mänsklig medkänsla och humanitet finns inte i deras ordlista.

Alla som går en psykiatrisk utbildning både vårdare och läkare får lära sig ”att man inte ska se till biverkningaran, Utan se till nyttan medicinen gör”.Jag har anhöriga som har både synliga och mindre synliga men efter ECT-behandling. Just minnesförlusten är iögonfallande. Jag har en god vän som inte ens kunde starta sin dator när han kom hem från behandlingen. Han viste inte var på hårdisken knappen satt. Han ringde och frågade mig.
Vi måste sätta stopp för ECTbehandling. Jag ser den som en form av misshandel av psykiskt sjuka.