Minnesproblem efter 250 elchocker!


Socialstyrelsens
Enskildas klagomål
106 30 Stockholm

Efter att ha fått ECT har jag minnesproblem och anmäla detta.

Mitt namn är XX.

Det är under en period från 2006 till 2011, som jag har fått ECT.

Jag har fått behandlingarna dels i Stockholm (klinikens namn) och även i Visby. Jag har fått totalt ca 250 behandlingar. De har getts dels när jag varit intagen enligt LPT och dels polikliniskt. Innan behandlingarna påbörjades fock jag veta att jag skulle må bättre. Det tycker jag att jag gör, men att de skulle ge minnesförluster fick jag veta väldigt lite om.

Jag mår ganska bra idag, äter dock medicin än, har sambo, är arbetslös. Jag har bestående minnes -problem som jag inte tror går över. Visst är det också åldersrelaterat men mina problem kommer från ECT. Det är ffa närminnet som jag tappat, har bl.a. svårt att orientera mig i Visby.

Jag anser det orimligt att jag har fått så många ECT-behandlingar. Är det verkligen förenat med vetenskap och beprövad erfarenhet att ge så många behandlingar?

Jag undrar hur det kommer sig att de inte har kunnat hjälpa mig på annat sätt.”