Moderna tortyrinrättningar finansierade med statliga medel


Jag funderade just över varför den nybyggda psykiatriska kliniken vid Östra Sjukhuset i Göteborg behöver övervakningskameror vid akutintaget, varför persiennerna är nerdragna på nästan hela bottenvåningen och varför de behöver 3-4 våningar under jord.

Förklaringen är härmed uppenbar: psykklinikerna sysslar med skumraskverksamhet som inte tål att synas. Moderna tortyrinrättningar finansierade med statliga medel.

Jag kräver att psykiatrins misshandel och tvångsmetoder stoppas omedelbart och att hela verksamheten utreds med avseende på kriminella handlingar och att de skyldiga straffas!