Muskelspasmer och ryckningar efter elchocksbehandlingar


”Spasmer och minnesförlust.

Jag har blivit ”ect:ad” vid ett flertal tillfällen varav jag minns en enda under förra sommaren -11. Jag har en bipolär sjukdom och hamnade i depressivt skov pga en yttre händelse och efter inläggningen minns jag i stort sett bara enstaka detaljer. Månader har raderats ur mitt minne och jag har mig veterligen inte gett tillstånd till att behandlas med ECT! Detta är någonting jag alltid har hyst stor skepticism för. Efter att jag genomgått behandlingarna så har jag upplevt muskelspasmer och ryckningar i hela kroppen som än idag kommer emellanåt. Jag kan inte kontrollera dem.

Jag har en facebookgrupp ”Nej tack till ECT” och hoppas att kunna få med mig folk i kampen mot dessa inhumana metoder att behandla oss psykiskt sjuka på. mvh”