Övergrepp behandlades med elchocker!


”Det stinker övergrepp i rättsak och övergrepp från myndighet samt grav ovilja att utröna fakta.

Övergrepp finns av många olika sorter, jag tror att sexuella övergrepp är värst pga den livslånga efterverkan, tyvärr vet jag även om sådana fall som behandlats med el-chock.

Övergrepp behandlas med övergrepp. Vansinnigt eller hur?

Jag har själv sluppit denna ”behandlingsform”, och de flesta andra som tur är.

Vad jag kan förstå av egen erfarenhet så måste den mesta hjälpen komma från andra som har liknade erfarenheter – att man får berätta till någon som vet och förstår och har insikt – det ger en trygghetskänsla och mycket av smärtan klingar av om man får formulera den i ord.”