Psykiatrikerna mörkar behandlingsresultaten av ECT


Av en ren tillfällighet ramlade jag in på denna sida och blev helt chockad när jag läste alla dessa vittnesmål om ECT.

Jag och många med mig har nog levt i uppfattningen att ECT är en beprövad behandling inom psykiatrin som ger god effekt fär djupt deprimerade patienter. Men när jag läser dessa inlägg
blir jag väldigt tveksam. Om ECT orskar så mycket skador på så många så skall metoden givetvis inte användas.

Är det så att psykiatrikerna mörkar behanslingsresultaten av ECT?
I så fall är detta något som behöver komma ut till en bred allmänhet.

Din hemsida var ett sätt att göra detta (det nådde ju bland annt mig).