Psykiatrin experimenterar med oss


”Det förefaller som vandrade psykiatrin hand i hand med teologin evad gäller vetenskaplig inexakthet. Fritt spelrum för troende och tyckande. Nässelpiskning och dårcentrifuger då. Elchocker nu. Trender och ”skolor”. Så sent som på 50-60- och 70-talen kunde vem som helst blir inspärrad på dårhuset — modell Sovjetunionen. Idag har dårhushjonen blivit för dyra så de skickas ut till ett ”boende” i ett samhälle för vilket de gjorts oanpassbara av — psykiatrin. Dags att vi samlar ihop oss och uppvaktar Socialstyrelsen. Det är inte bara elchocker, det är psykiatrisk experimentlusta i största allmänhet. Rune Georg Thorsell”