Själklart ska el-chocker totalförbjudas


Själklart ska el-chocker totalförbjudas.
Det ligger något mycket sinnessjukt bakom en idé att göra folk friska genom att trasa sönder deras hjärnor. En mycket sadistisk och fascistisk metod. Ingen förtjänar att utsättas för detta, utom möjligen dom psykiatriker som genomför det på sina patienter.