Självklart ska ETC förbjudas


Självklart ska ETC förbjudas.

Om herrar psykopater, förlåt psykiatriker menar jag, finner nöje i att el-chocka rekommenderar jag att dom gör det på varandra som avkoppling till helgen.