Självklart ska inte elchocker användas som behandling!


Vi, den så kallade allmänheten, vet inte vad som försiggår. Vi vet inte att användningen av elchocker ökar. När jag fick veta detta, kunde jag först inte tro det var sant – eller ville inte tro det. Man vill tro att den så kallade vetenskapen har kommit längre, men vid närmare eftertanke så vet man ju att det inte är så. Man vill fortfarande lägga lock på, inte hjälpa, bara döva. Med ökningen av elchocksanvändningen visar man bara detta ännu tydligare. Sverige är verkligen ett underutvecklat land när det kommer till att hjälpa människor att bli friska, verkligen friska, vare sig det handlar om fysisk eller psykisk sjukdom. Självklart ska inte elchocker användas som behandling! Detta är något som överhuvudtaget aldrig skulle behöva protesteras emot! Man behöver inte ha några som helst kunskaper om detta, det sunda förnuftet och förståndet räcker för att inse att detta inte är någon acceptabel behandlingsform. Man chockar hjärnan med elektricitet, det säger allt.