Socialminister Göran Hägglund informerad om människors skador av ECT


Socialminister Göran Hägglund

Han har nu blivit fullständigt informerad om de skador människor fått av elchocksbehandlingar, ECT. Se nedanstående mailväxling.

Kan alltså inte på något sätt skylla på att han ej visste eller inte var informerad.

Jag fick påminna en hel del för att till slut få svar från Socialministern. Så bra svar man nu kan få av en politiker.

Man kan nu bara hoppas att Socialminister Göran Hägglund sätter sig in i frågan ordentligt och agerar!


Mailväxling med Socialminister Göran Hägglund

Angående människor skador av elchocker, ECT

From:
Sent: November 1, 2012
To: S Registrator
Subject: S2012/5691/Sr

Hej!

Tack för svar!

Hälsn,


From: S Registrator
Sent: Wednesday, October 31, 2012 4:38 PM

S2012/7319/Sr

Bästa!

Tack för dina nya e-brev. Jag skriver helt kort för att bekräfta att dina brev och synpunkter rörande elektrokonvulsiv behandling har kommit socialminister Göran Hägglund till handa.

Tack än en gång för att du tog dig tid att skriva till Socialdepartementet.

Stockholm i oktober 2012
Med vänlig hälsning
Steven Crosson
Brevsvarare, Socialdepartementet


Från:
Meddelande: Hej!

Jag har fortfarande inte fått svar på nedanstående email skickat 27 augusti 2012.

Kanske har det kommit bort …

Jag har tusentals läsare på mina bloggar, hemsidor och Facebook som också väntar på svar.

Vore mycket tacksam för en kommentar från Socialministern på mitt inlägg från 27 aug 2012 snarast möjligt.

Hälsn,


From:
Sent: Tuesday, September 04, 2012 3:32 PM
To: S Registrator
Subject: S2012/5691/Sr

Hej!

Fick ni detta mail?

Hälsn,

From:
Sent: Monday, August 27, 2012 9:34 AM
To: S Registrator
Subject: S2012/5691/Sr

Hej!

Tack för svar.

Jag förstår och skall vända mig till Socialstyrelsen.

Vill bara försäkra mig om att Socialministern också är informerad om följande saker:

Många människor blir skadade av ECT behandlingen

Många anhöriga har drabbats

Många protesterar mot dessa elchocksbehandlingar

Sjuksköterskor har uttalats sig mot dessa behandlingar

Flera fall har tagits upp i media och Uppdrag Gransning

Det finns vetenskapliga bevis som går emot ECT som behandlingsmetod

Trots detta så är Sverige det land i världen som har gett flest ECT behandlingar per capita.

Jag vill bara att denna information skall vara känd för Socialministern.

Det finns bevisligen många personer och deras anhöriga som har lidit skada av ECT.

Vad är Socialministerns kommentar till detta?


From: S Registrator
Sent: Friday, August 24, 2012 3:18 PM
Subject: S2012/5691/Sr

S2012/5691/Sr

Bäste!

Tack för ditt e-brev. Ditt brev har kommit socialminister Göran Hägglund till handa. Jag har fått i uppdrag att svara dig.

Elektrokonvulsiv behandling (ECT) är en medicinskt effektiv och användbar behandlingsform för exempelvis grav depression. För många människor innebär den att man får lång och varaktig hjälp att komma ur psykisk ohälsa. Det är emellertid inte politiker som avgör vilka medicinska behandlingsformer som skall användas inom hälso- och sjukvården. Om du har synpunkter på den medicinska bedömningen får jag främst hänvisa dig till Socialstyrelsen som kommer med medicinska riktlinjer på området.

Med detta sagt så är det viktigt att ta människors tankar rörande ECT och dess biverkningar på allvar. Socialstyrelsen har därför kartlagt och rapporterat data från landstingen bland annat i pilotstudien ”ECT-behandling”. Du kan ta del av studien i sin helhet via nedanstående länk: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-4-3

Tack än en gång för att du tog dig tid att skriva till Socialdepartementet.

Stockholm i augusti 2012

Med vänlig hälsning
Steven Crosson
Brevsvarare, Socialdepartementet


Från:

Meddelande:

Hej!

Jag är mycket oroad över den fortsatta användningen av elchocksbehandlingar (sk. ECT) i Sverige.

Många människor och anhöriga vittnar om allvarliga skador efter ECT.

Det finns ingen oberoende långsiktig uppföljning av verkningarna av ECT.

Flera vetenskapliga experter har uttalat sig mot elchocksbehandlingar.

Se alla fakta och vittnesmål på denna sida: https://www.elchocker.se/

Trots ovanstående så är Sverige det land i världen som mest använder ECT per capita – ca 60 000 st om året. Elchocksbehandlingar ges till och med till barn, gravida, äldre och under tvång.

Jag har personligen sett flera personer bli fördärvade av elchocksbehandlingar. Hemskt!

Är det inte dags att grundligt undersöka de långsiktiga verkningarna från ECT?

Är det inte dags att förbjuda ECT till barn, gravida och äldre?

Ser framemot ditt personliga svar i denna viktiga fråga.

Hälsn,